Šioje Privatumo politikoje UAB „ROTALA“ (įmonės kodas 304076144, buveinės adresas Zanavykų g. 6-21, LT-02113 Vilnius, Lietuva), laikoma pagal Privatumo politiką UAB „ROTALA“ tvarkomų duomenų valdytoju, pateikia informaciją apie tai, kaip tvarkomi fizinių asmenų duomenys ir kaip apsaugomi mūsų žinioje esantys jūsų asmens duomenys.
Prašome jūsų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad žinotumėte, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

Teisė tvarkyti jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo jūs savanoriškai sutikote, ar kurie tvarkomi pagal sutartinius santykius, Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės norminius aktus, ir kurie tvarkomi mūsų teisėtiems interesams ginti.
Mes apsaugome informaciją, kurią jūs mums teikiate, ir mes įsipareigojame apsaugoti taip pat tą informaciją, kurią apie jus gavome iš kitų asmenų.

Kokius jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname dėl bendradarbiavimo su jumis. Šioje Privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti (ypač naudojant jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją. Pavyzdžiui, jei jūs, norėdami dirbti mūsų įmonėje, nusiunčiate mums savo CV, mes jūsų pateiktą informaciją naudosime tik įvertinti, ar jūsų kandidatūra atitinka galiojantį vakansijos pasiūlymą.
Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes apdorojame jūsų asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikoje galiojančius ir taikomus teisės aktus.

Kada mes turime teisę atskleisti jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami mūsų įmonėje vidiniais administravimo tikslais.
Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais:
• perduodant informaciją apie jus mūsų bendradarbiavimo partneriams, kurie teikia mums skirtingas paslaugas, siekiant įgyvendinti jūsų reikalavimus, teikiant jums jūsų pasirinktą paslaugą (pavyzdžiui, prekės remontą),
• parduodant jums prekę,
• vykdant šalių sudarytą sutartį (pavyzdžiui, dėl darbo teisinių santykių ar įrangos nuomos ir kt.).
Mes neperduodame informacijos apie jus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat prireikus galime perduoti jūsų asmens duomenis už Lietuvos Respublikos ribų kitoms kitoms įmonėms, kurios yra mūsų bendradarbiavimo partneriai.
Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas mūsų parduotuvėje, jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje ir kitą informaciją apie jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:
• laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos,
• jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina, siekiant apginti mūsų teises,
• siekiant apsaugoti jūsų ar kitų asmenų saugumą,
• siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą,
• atsakant į valstybinių institucijų prašymus.
Taip pat tais atvejais, kai dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir teisinių paslaugų teikėjams.

Duomenų saugumas

Esame įdiegę tam tikras technines ir organizacines priemones, kurių laikomės, ir kuriomis užtikrinama maksimali asmens duomenų apsauga nuo neteisėto atskleidimo ar gavimo, netyčinio ar neteisėto praradimo, sunaikinimo ar taisymo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IP adresai

Jūsų IP adresas yra numeris, kuris suteikiamas jūsų kompiuteriui, kai prisijungiate prie interneto, ir iš kurio lankotės internetinėse svetainėse, įskaitant mūsų internetinę svetainę.

Slapukai

Lankantis mūsų internetinėje svetainėje jūsų kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame įrenginyje gali būti išsaugomi slapukai. Išsamesnės informacijos apie slapukus rasite čia.
Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą pateikta naršyklės pagalbos skyriuje arba tokiose internetinėse svetainėse kaip www.allaboutcookies.org.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Prireikus galime saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebūsite mūsų klientas, bendradarbiavimo partneris ar jo kontaktinis asmuo ir t. t. Taip galime daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir mūsų teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp mūsų kiltų ginčų. Mes stengiamės nesaugoti jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai reikia, atsižvelgdami į duomenų gavimo tikslą.

Kokią informaciją apie savo asmens duomenis galite iš mūsų gauti

Jūs turite teisę gauti tokią informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome: tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, kam perduodame jūsų duomenis (jei tokios informacijos atskleidimas nedraudžiamas įstatymu). Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes jums pateiktumėme informaciją apie tai, kokius būtent jūsų asmens duomenis mes tvarkome. Taip pat turite teisę nemokamai gauti dokumentų, kuriuose nurodyti jūsų asmens duomenys, kopijas.
Turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes atnaujintumėme, pataisytumėme ar ištrintumėme (jei tai nedarys įtakos mūsų komercinei veiklai ir nėra draudžiama įstatymu) jūsų asmens duomenis. Mes galime nepatenkinti jūsų prašymo, jei jis kelia grėsmę kitų asmenų teisėms arba jūsų prašymas yra nepagrįstas, pakartotinas ar jam patenkinti turėtumėme skirti neproporcingai daug pastangų ir resursų. Bet kuriuo atveju privalome laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, galinčių uždrausti mums trinti informaciją apie jūsų asmens duomenis.
Jūs privalote pakartotinai pateikti mums informaciją, jei jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, pavardė) pasikeitė, taip pat jei nustatėte, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra netikslūs ar atnaujintini.
Mes darome viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų žinioje esančius asmens duomenis. Tačiau, jei manote, kad esame pažeidę jūsų teises, prašome susisiekti su mumis, pasinaudojant toliau pateikta kontaktine informacija, kad mes galėtumėme kuo griečiau išspręsti susidariusią situaciją. Tai pat turite teisę pateikti skundą dėl su mumis neišspręsto ginčo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes bet kuriuo metu galime pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką. Savo internetinėje svetainėje nurodysime informaciją (datą) apie tai, kada Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta. Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, stengsimės tokius pakeitimus išskirti ir pagal galimybes bandysime apie juos pranešti būtent jums.

Susisiekite su mumis

Turėdami klausimų, prašymų ar komentarų dėl mūsų Privatumo politikos ar to, kaip mes tvarkome jūsų, kaip fizinio asmens, duomenis, galite kreiptis į mus.

Kontaktinė informacija

Galite pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo raštu, siųsdami jį adresu UAB „ROTALA“, Zanavykų g. 6-21, LT-02113 Vilnius, Lietuva arba kaip el. laišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, el. pašto adresu info@rotala.lt.

Galioja nuo 2018-05-25